Downloads

Brandstofbesparing en CO2-reductie anno 2016

Uit tien afgeronde subsidieprojecten, uitgevoerd tussen 2010 en 2014 door 34 transportbedrijven, blijkt dat er goede kansen liggen voor hybride aandrijving en aardgas als alternatieven voor motorbrandstof. Met name voor monofuel LNG-voertuigen is de businesscase steeds beter positief te maken. Dit is één van de conclusies in het rapport Brandstofbesparing en CO2-reductie anno 2016. Dit rapport is opgesteld door TNO voor het programma Truck van de Toekomst.

Brandstof- en CO2-besparing anno 2013

TNO heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu het demonstratieprogramma ‘Truck van de Toekomst’ uitgevoerd. De doelstelling van het demonstratieprogramma is een toename te realiseren in het gebruik van brandstofbesparende maatregelen. Het programma is uitgevoerd binnen een brede selectie transportbedrijven. In het programma zijn marktrijpe maatregelen gedemonstreerd en zijn de effecten op brandstofbesparing, praktische toepasbaarheid en terugverdientijd geëvalueerd. De resultaten zijn door TNO in het rapport Brandstof- en CO2-besparing anno 2013 inzichtelijk gemaakt.


vrachtauto's op viaducten