Doelgroep

Truck van de Toekomst is er voor iedereen die zich bezig houdt met het vrachtverkeer over de weg. Van vervoerders en verladers tot dealers en leveranciers. Van importeurs en afvalinzamelaars tot lokale overheden en brancheorganisaties. Een brede doelgroep, die terecht kan voor allerhande informatie en inspiratie en van harte wordt uitgenodigd om eigen kennis en ervaringen te delen.