Verklarende woordenlijst

Hier vindt u een verklaring van de belangrijkste begrippen.

Emissies

 • Emissie is een ander woord voor de uitstoot van gassen uit de uitlaat van een auto, ook wel de uitlaatgassen. De emissie van voertuigen bestaat uit verschillende stoffen. Een aantal daarvan zijn schadelijk voor de volksgezondheid en de natuur.
 • CO2 wordt zowel koolstofdioxide als kooldioxide genoemd. CO2 is één van de belangrijkste broeikasgassen, medeverantwoordelijk voor de opwarming van de aarde.
 • NOx is de verzamelnaam voor stikstofoxiden zoals NO en NO2. NOx draagt bij aan de verzuring van het milieu en luchtvervuiling. In binnensteden en langs wegen worden de gezondheidsnormen voor NOx overschreden.
 • PM10 is fijnstof. Onder de naam fijnstof vallen deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer. Roet is een type fijnstof. Fijnstof is bij inademing schadelijk voor de gezondheid. Vooral bij kinderen, en mensen met luchtwegaandoeningen en hart-en vaatziekten, leidt blootstelling aan fijnstof tot vermindering van longfunctionaliteit.

Brandstoffen

 • Aardgas: gas dat in hoofdzaak bestaat uit methaan
 • Groengas: biogas, opgewerkt tot aardgaskwaliteit
 • CNG: Compressed Natural Gas, gecomprimeerd aardgas
 • Biogas: wordt geproduceerd door het vergisten onder anaërobe (zonder toevoeging van lucht) omstandigheden van biomassa met een hoog vochtgehalte, zoals GFT, mest, maïs, voedingsafval, etc. Het gas dat ontstaat is in hoofdzaak een mix van methaan (CH4) en koolstofdioxide (CO2). Daarnaast bevat het H2S dat sterk ruikt (rotte eieren) en zeer giftig is. Bij het gebruik van biogas kan reiniging (met name H2S) en/of upgrading tot biomethaan (groen gas) (het verwijderen van inerte componenten zoals CO2) gewenst zijn.
 • BioCNG: CNG van biologische oorsprong dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit
 • LNG: Liquefied Natural Gas aardgas dat vloeibaar is gemaakt voor transport- en opslagdoeleinden.
 • Bio-LNG: LNG van biologische oorsprong
 • FAME: Fatty Acid Methyl Ester, vaak biodiesel genoemd, ook wel 1e generatie biodiesel
 • HVO: Hydrotreated Vegetable Oil, plantaardige of dierlijke olie, behandeld met waterstof, waardoor een hoogwaardige biobased dieselbrandstof ontstaat, ook wel 2e generatie biodiesel
 • LPG: Liquefied Petroleum Gas, een mengsel van butaan en propaan
 • Bio-LPG: LPG van biologische oorsprong
 • PPO: Pure plantaardige olie, die door persing, extractie of soortgelijke procedés uit oliehoudende planten is gewonnen. Het kan geheel natuurlijk zijn, bijvoorbeeld ontstaan uit rechtstreekse (“koude”) persing bij kamertemperatuur. Maar het kan ook geraffineerd zijn door het zaad te verhitten en de olie nadien te reinigen. PPO wordt meestal gemaakt van koolzaad, sojabonen, zonnebloempitten, palmnoten of Jatropha-noten.