Brandstof en aandrijving

Ook het gebruik van alternatieve brandstoffen en/of alternatieve aandrijvingen kan bijdragen aan besparing op brandstofverbruik en CO2-uitstoot. In hoeverre dat het geval is, hangt volledig af van het type brandstof en/of het type aandrijving.

Alternatieve brandstoffen zijn alle brandstoffen anders dan diesel. De meest voorkomende zijn aardgas en groen gas. Beiden kunnen zowel gecomprimeerd (CNG en CBG) als vloeibaar (LNG en LBG) worden ingezet. De inzet van aardgas zorgt voor een lagere uitstoot van schadelijke stoffen en lagere brandstofkosten. Groen gas biedt een nog lagere uitstoot van CO2. Ook is het mogelijk om een deel van het dieselverbruik te vervangen door aardgas, groen gas of LPG. Dat kan met een zogenaamde dual fuel installatie diesel/LNG of een dual fuel installatie diesel/LPG. Deze trucks verbranden beide brandstoffen tegelijkertijd en zorgen voor lagere brandstofkosten en minder CO2-uitstoot. Weer een ander alternatief is het gebruik van biobrandstoffen. Dit zorgt vooral voor een lagere uitstoot van CO2.

Alternatieve aandrijvingen zijn aandrijflijnen die (mede) zijn uitgerust met een elektromotor en een accupakket. Het kan gaan om hybride vrachtwagens of om volledig elektrische trucks. Met een hybride truck wordt gewoon brandstof getankt, maar het voordeel is dat de truck handig gebruik maakt van de remenergie van het voertuig. Dat levert een behoorlijke besparing op CO2-uitstoot en brandstofverbruik op. Trucks met een volledig elektrische aandrijving laden direct uit het elektriciteitsnet. Dat zorgt voor lage kosten en weinig directe uitstoot van schadelijke stoffen.