Dual fuel LNG/diesel

Met een dual fuel vrachtwagen is het mogelijk om zowel op diesel als een andere brandstof te rijden, bijvoorbeeld LNG. LNG staat voor Liquified Natural Gas en is in feite vloeibaar gemaakt aardgas. LNG is duurzamer dan diesel omdat bij de verbranding minder CO2 wordt uitgestoten. LNG bestaat bovendien ook in een duurzame variant, Liquified Bio Gas (LBG), waarmee nog minder uitstoot plaatsvindt.

Daarnaast is LNG goedkoper dan diesel, waardoor met een dual fuel combinatie op LNG dus ook kosten bespaard kunnen worden.

Een vrachtwagen met een dual fuel motor heeft een (of meerdere) extra tank(s) voor de tweede brandstof en de motor is aangepast om beide brandstoffen gelijktijdig te kunnen gebruiken. Toch functioneert een dual fuel truck als een normale dieselmotor. Als er geen LNG voorhanden is, rijdt de truck gewoon op diesel.

Mogelijke besparing

Een dual fuel truck kan overschakelen op LNG, waarmee de CO2-uitstoot dus afneemt. Het motormanagement bepaalt onder invloed van acceleratie, belading van het voertuig en snelheid, wanneer de truck overschakelt op LNG. In het optimale geval is het verbruik 25% diesel en 75% LNG, maar dit wordt in de praktijk lang niet altijd gehaald. Een verbruikspercentage van 50% LNG is een goed uitgangspunt en daarmee wordt de CO2-uitstoot met ongeveer 13% verminderd. Wordt in plaats van LNG gekozen voor LBG, dan zal de reductie oplopen tot 42%. De uiteindelijke vermindering is afhankelijk van de productiewijze van het groene gas.

Kostenbesparing

Naast het duurzaamheidsaspect is ook het kostenaspect van rijden op LNG interessant. De kosten voor LNG ligt gemiddeld op €1,22 per liter, terwijl een liter diesel €1,50 kost.

Gebruikerservaringen

Wematrans wil bijblijven en duurzaam de toekomst in. Daarom heeft de transporteur enkele Volvo FM dual fuel trucks aangeschaft. Deze kunnen ook op aardgas rijden en dat levert een besparing op in het brandstofverbruik. Doordat de trucks ook op diesel kunnen rijden, is de waarde bij inruil bovendien hetzelfde als bij een reguliere diesel. Wematrans is blij met zijn investering en kijkt met vertrouwen naar de toekomst.

Overig

Een LNG-tank is goed geïsoleerd om ervoor te zorgen dat de brandstof zo min mogelijk opwarmt. Als dat gebeurt, gaat de vloeistof namelijk over in gasvorm en neemt de druk in de tank toe. Loopt die druk te ver op, dan zal er gas moeten worden afgevoerd. In de praktijk blijkt dat dit bij normale inzet van een truck maar zelden nodig is. Pas als een truck zo’n twee weken aaneengesloten niet gebruikt wordt, moet er gas worden afgevoerd.

Voor oudere voertuigen, Euro V en lager, geldt dat de Nederlandse en Europese regelgeving dual fuel gebruik van motoren niet toelaat. Om hieraan tegemoet te komen is in 2011 door de RDW en het ministerie van Infrastructuur en Milieu een dual fuel testprogramma opgezet. Als een eerste dual fuel voertuig van een fabrikant aan de veiligheids- en emissie-eisen van dat programma voldoet, krijgt dat voertuig een individuele typegoedkeuring. De fabrikant kan daarna meerdere voertuigen van hetzelfde merk en met dezelfde motor ombouwen, waarna alleen nog een veiligheidsinspectie door de RDW nodig is.

Sinds de invoering van de Euro VI-norm zijn er nog geen dual fuel vrachtwagens op de markt die aan deze norm voldoen. De verwachting is wel dat daar in 2016 verandering in komt.

Algemene kenmerken van LNG/LBG

Hoofdbestanddeel: methaan

Stookwaarde: 49 MJ/kg (22 MJ/l)

Dichtheid: 0,45 kg/l

CO2-emissie: LNG 2,7 kg/kg en LBG vanaf 0,6 kg/kg

Prijs: €1,22/kg, incl. BTW

Algemene kenmerken van diesel

Hoofdbestanddeel: aardoliedestillaat (ruwweg C10-C15)

Stookwaarde: 36 MJ/kg (43 MJ/l)

Dichtheid: 0,84 kg/l

CO2-emissie: 2,7 kg/kg

Prijs: €1,35/l. incl. btw

Bij steeds meer tankstations kunt u LNG of LBG tanken. Diesel is overal in Nederland goed verkrijgbaar.