Dual fuel in de sierteelt

Met de Volvo FM Dual Fuel kun je 25% besparen op de brandstofkosten en 15% minder CO2 uitstoten, zegt Volvo. Drie Nederlandse sierteelttransporteurs namen de proef op de som.

De aan- en afvoer van bloemen en planten bij de veilingen van FloraHolland in Aalsmeer, Bleiswijk en Naaldwijk is goed voor ruim 5.000 transporten per dag; dat is bijna 10% van het totaal in Nederland. Daarom heeft Truck van de Toekomst in 2012 drie Nederlandse bloemtransporteurs benaderd met het voorstel om een proefproject op te zetten met de Volvo FM Dual Fuel. Doel is het terugdringen van het brandstofverbruik en de uitstoot van CO2.

De drie deelnemers, Nover Logistics, Wematrans en De Winter Logistics, toonden zich geïnteresseerd en gingen een samenwerkingsverband aan met de naam ‘Running on Flowers’. Samen kochten ze 25 Volvo FM Dual Fuel trekkers waarvan er tien bij Wematrans als onderdeel van LZV’s rijden. "Niet gering op een totale vloot van 28 trucks”, zegt financieel controller Koen Bentvelzen. Zijn bedrijf kreeg per auto €20.000 overheidssubsidie om de extra investering voor de eerste vijf Volvo’s af te dekken. "De meerkosten voor de rest moeten we terugverdienen via de lagere prijs van LNG."

Gasmengsel

De FM met 460 pk Dual Fuel-motor rijdt op een mengsel van diesel en LNG. De verhouding tussen die twee is afhankelijk van de inzet. Wordt de motor zwaarder belast, dan wordt er meer LNG ingespoten. De FM Dual Fuel haalt zijn hoogste rendement dan ook bij zware belasting. Volgens Volvo kan de besparing op brandstofkosten oplopen tot circa 25%. Na ruim twee jaar praktijkervaring weet Bentvelzen dat dit inderdaad kan.

Ook de door Volvo voorgespiegelde CO2-reductie van ongeveer 15% is haalbaar gebleken. Dit laatste zou nog veel meer kunnen zijn als het mogelijk was om LNG van biogas te tanken. Dan zouden de trucks op organisch afval uit de sierteelt kunnen rijden en dit verklaart ook de naam ‘Running on Flowers’. Bentvelzen: "Helaas is die mogelijkheid er nog niet. De bedrijven in het Westland die bloemen- en groentenafval vergisten, pompen hun methaan in het aardgasnet. Ze krijgen daar subsidie voor en een vergoeding van de energiebedrijven. Geld steken in een installatie waarmee ze biogas vloeibaar kunnen maken, is daarom niet interessant voor ze.’’

Eigen vulpunt

LNG tanken bleek hoe dan ook problematischer dan voorzien. Bij de subsidiëring ging de overheid er nog van uit dat een groeiend aantal LNG-trucks de bouw van een vulpunt in de buurt van de veiling economisch vanzelf interessant zou maken. Mede door de financiële crisis is daar nog niets van terecht gekomen. Zodoende waren de projectpartners gedwongen om samen een tijdelijk vulpunt op het terrein van FloraHolland in Naaldwijk te openen.

"Op die investering hadden we bij de start van het project niet gerekend. Door de extra kosten voor het tankstation en de bemanning ervan hebben we de vooraf berekende kostenbesparing dan ook niet kunnen bereiken", zegt Danny Overgaag van Nover Logistics. "Wel zijn er gesprekken gaande over bouw van een vast vulpunt door een commerciële brandstofleverancier. Dat moet ook, want het contract voor het tijdelijke vulpunt loopt eind dit jaar af." De drie transportbedrijven zeggen dat het prijsverschil tussen LNG en diesel omgerekend rond de 15 eurocent per liter moet zijn om gelijk te kunnen spelen. Er wordt nu bekeken of dit haalbaar is.

Onderhoudskosten

Wat ook meespeelt, zijn de onderhoudskosten voor de LNG-trucks. Hiervoor sloten de deelnemers een contract met Volvo. De overeenkomst heeft een looptijd van 72 maanden en valt iets duurder uit dan normaal. Jan Schouten, dealer sales manager van Volvo Truck Nederland: "We hebben wat extra kosten ingebouwd voor reparatie en onderhoud van de Dual Fuel trucks. Dit doen we in de vorm van open calculatie. Vallen de kosten lager uit, dan verrekenen we het verschil".

De ervaringen tot nu toe zijn gunstig. Volgens Schouten zijn de trucks heel betrouwbaar en vergen ze geen extra onderhoud. Ook zijn onderhoudsintervallen gelijk aan die van dieseltrucks. "Wel zijn we nog benieuwd naar de levensduur van sommige kostbare onderdelen, zoals de gasinjectoren. Een proeftuin als deze is ook bedoeld om daar ervaring op de langere termijn mee op te doen."


vrachtwagens