Smalspoor huisvuilauto

OrangeGas realiseert tanklocatie voor de deur bij Afvalservice West.

Het groengas dat OrangeGas verkoopt op al haar tankstations is afkomstig van rioolwaterzuivering, afvalverwerking en mestvergisting. De aanleg van zo’n groengas vulstation in de nabijheid van Afvalservice West (ASW) zorgde er voor dat dit bedrijf besloot om te investeren in CNG smalspoor voertuigen voor het ophalen van grofvuil in Amsterdam West. Het tankstation bevindt zich slechts 700 meter van de afleverplaats van ASW.

Doordat er een openbaar tankstation op de route van de vuilnisauto’s ligt, ontstaan er geen praktische problemen met de actieradius, of verlies van tijd vanwege omrijden. Een tweede tanklocatie die OrangeGas realiseerde nabij Amsterdam Sloterdijk (op 5 kilometer afstand), vormde een prima back up.

Het ASW-project draagt bij aan een doorbraak in de groengas-markt in Amsterdam. Het volume en de uitstraling van deze ontwikkeling verhoogt de marktacceptatie en maakt nieuwe investeringen in groengas tankstations mogelijk. OrangeGas bouwt haar tankstations modulair. Als de vraag groeit, of er zwaardere voertuigen worden getankt, wordt de capaciteit uitgebreid. Dit verbetert de tankmogelijkheden voor de bestaande klanten, maar schept ook mogelijkheden voor nieuwe initiatieven.


huisvuilauto

Doelstellingen Go to Zero

  • In 2022 wordt het laatste dieselvoertuig uitgerangeerd
  • In 2030 zijn alle voertuigen 100% elektrisch
  • Alle voertuigen voldoen aan de geluidsnormen binnen de ring van Amsterdam
  • Chauffeurs rijden efficiënt en zuinig
  • Een lange levensduur van de voertuigen

Lees meer over Go to Zero op de website van Afvalservice West.