ICT-hulpsystemen

Als een chauffeur een zuinige rijstijl hanteert, kan dat veel schelen op het verbruik van brandstof en de uitstoot van CO2. Een chauffeur kan zich trainen in een zuinige rijstijl, maar in veel gevallen biedt software die zijn rijgedrag monitort en op basis daarvan terugkoppelt een welkome aanvulling. De chauffeur wordt gewezen op mogelijke verbeterpunten en de zuinige rijstijl beklijft beter.

In de basis doen alle beschikbare hulpsystemen hetzelfde; ze analyseren het motormanagement van de truck. Alle handelingen die te maken hebben met de bediening van de truck worden vastgelegd; wanneer is er geschakeld, bij welke snelheid, hoeveel gas is er gegeven, hoe is er geremd etc. Wel maken we onderscheid tussen indirecte en directe hulpsystemen. Indirecte systemen sturen een analyse van het rijgedrag naar de fleetmanager, die vervolgens terugkoppelt naar de chauffeur. Directe systemen geven de chauffeur directe feedback via een display in de cabine en sturen daarnaast een rapport naar de fleetmanager.

Mogelijke besparing

Onafhankelijk van het type systeem, kan op vlootniveau zeker tot 4% bespaard worden op CO2-uitsoot en brandstof. Per chauffeur loopt dit percentage zelfs op tot 8%. Dit blijkt uit onderzoek van TNO, waarbij is uitgegaan van een verbruik van 32 liter op 100 kilometers, 100.000 gereden kilometers per jaar en een dieselprijs van € 1,26 per liter. Deze besparingen zijn wel afhankelijk van de oorspronkelijke rijstijl van de chauffeur. Is die al heel economisch, dan kan de besparing lager uitvallen. Daarbij geldt dat de besparingen afhankelijk zijn van de mate van aansturing van de chauffeur. Vooral op vlootniveau is actieve monitoring en sturing door de fleetmanager noodzakelijk.

Kosten en terugverdientijd

De kosten voor de aanschaf van deze systemen lopen uiteen van € 0 tot
€ 3.500. Bij de duurdere systemen zijn vaak ook tools voor planning en administratie geïntegreerd. Maandelijks komt daar nog een bedrag van € 15 tot € 55 bovenop voor het verzenden van data en analyserapporten via GPRS. De terugverdientijd komt daarmee op 0 tot 2,8 jaar bij een gemiddelde besparing van 4%.

Praktische toepasbaarheid en gebruikerservaringen

De chauffeurs die met de ondersteunende software werken, waarderen dit gemiddeld met een 7,1. Kanttekening is wel dat er vaak veel tijd voor gewenning nodig is en dat de investeringskosten soms hoog zijn. In dat kader loont het om de combinatie met planningssoftware en administratieve tools te onderzoeken. Ook wordt de combinatie met een training van de rijstijl en actieve aansturing aanbevolen.

Samenvattend

Gemiddelde besparing: 4%

Terugverdientijd: 0 tot 2,8 jaar

Gebruikerservaringen: 7,1


ICT-hulpsystemen