Doelstelling

De huidige emissies van de vervoerssector liggen rond de 38 Mton CO2 per jaar. Een aanzienlijk deel daarvan komt voor rekening van het vrachtverkeer over de weg. Gaan we op dezelfde manier door, dan neemt deze uitstoot de komende jaren alleen maar toe. Niet verwonderlijk dus dat de overheid fors inzet op de verduurzaming van de sector, met alle bijkomende wet- en regelgeving van dien.

Een lastige realiteit voor u als verlader of vervoerder, want hoe zorgt u ervoor dat u kostenefficiënt verduurzaamt en tegelijkertijd tegemoet komt aan alle wetten en regels?

Truck van de Toekomst helpt u graag verder en ziet volop mogelijkheden. Er zijn tal van schone technieken beschikbaar en de nieuwe generatie trucks is duurzamer dan ooit.

Truck van de Toekomst zet zich in om de informatie over de kansen voor energiebesparing door nieuwe en bestaande trucks op heldere en onafhankelijke wijze te delen. Om zicht te bieden in de effectiviteit, betrouwbaarheid en bedrijfseconomische effecten van verschillende technische maatregelen, aandrijfmethodes, alternatieve brandstoffen en rijgedrag. Truck van de Toekomst stelt u zo in staat om goed onderbouwd de juiste keuzes te maken, passend bij uw situatie. Daarbij willen wij u inspireren en enthousiasmeren en een platform bieden om kennis en ervaringen te delen.

Het uiteindelijke doel: kostenbesparing en een toekomstbestendige bedrijfsvoering voor u, minder vervuiling door het beroepsgoederenvervoer over de weg en een schonere leefomgeving voor ons allemaal.


vrachtauto's op snelweg